Voorne Putten

LOB koerst op 1 gemeente op Voorne Putten

 

LOB ziet op de middellange termijn 1 gemeente Voorne Putten ontstaan; er zijn al veel gemeentelijke taken die samen worden uitgevoerd en door er naar te streven dat alle taken vanuit een organisatie worden opgepakt, kan de dienstverlening worden geprofessionaliseerd, kan gewerkt worden aan schaalvergroting en kan Voorne Putten ook echt als een eenheid optreden en door de schaalgrootte meer gewicht in de schaal leggen ten opzichte van Rotterdam, de MRDH en de Provincie Zuid Holland.

  • Voorne Putten werkt, is een goede vorm van samenwerking tussen gemeente en ondernemers; de kansen die dat kan geven voor een specifieke groep bewoners, verdient blijvende ondersteuning van die ondernemers en die betrokken bewoners
  • Voorne Putten is een mooi samenhangend gebied om nieuwe vormen van vervoer te beproeven
  • De metropoolregio MRDH en de gemeente Rotterdam hebben plannen om te experimenteren met bijvoorbeeld onbemande metro’s en met een hogere frequentie op de metrolijnen; LOB volgt deze ontwikkelingen en zoekt naar kansen voor het verbeteren van het OV in Nissewaard / Voorne Putten [1]
  • De gemeenten Westvoorne, Brielle en Hellevoetsluis hebben vergaande stappen gezet om te komen tot één ambtelijke organisatie; Nissewaard zoekt de actieve samenwerking met deze nieuwe ambtelijke organisatie
  • De samenwerking met de gemeenteraden op Voorne Putten wordt voortgezet en waar mogelijk geïntensiveerd