Samenwerking

Samenwerking wordt gezocht

LOB vindt het belangrijk, dat:

  • In voorkomende situaties de samenwerking wordt gezocht, in plaats van elkaars ideeën af te wijzen
  • Problemen niet op eigen houtje worden opgelost, maar dat geprobeerd wordt om meerdere partijen er bij te betrekken
  • Adviesraden en service bureaus kunnen rekenen op ambtelijke ondersteuning en daardoor in staat worden gesteld om zo goed mogelijk te functioneren
  • De ontwikkelingen van ICT gaat razendsnel, en dat biedt kansen voor de dienstverlening door de gemeente; iedere gemeente staat voor gelijke uitdagingen en daarom is de ondersteuning van gemeenten van groot belang; met dat perspectief is Syntrophos opgericht; deelname van Hellevoetsluis is voor de toekomst van Syntrophos van groot belang
  • De gemeenten Westvoorne, Brielle en Hellevoetsluis hebben vergaande stappen gezet om te komen tot één ambtelijke organisatie; Nissewaard zoekt de actieve samenwerking met deze nieuwe ambtelijke organisatie
  • De samenwerking met de gemeenteraden op Voorne Putten wordt voortgezet en waar mogelijk geïntensiveerd

Nissewaard zorgt voor een nette afronding van de grenscorrectie Oudenhoorn