Het buitengebied

Het buitengebied hoort bij de kernen en de wijken

LOB wil dat realiseren door:

  • bewoners en ondernemers in de buitengebieden moeten dezelfde digitale mogelijkheden hebben als de bewoners en ondernemers van kernen en wijken
  • De agrarische sector is een stevige gesprekspartners voor de gemeente, om gemeenschappelijke belangen op elkaar af te stemmen en de sector wordt zoveel als mogelijk betrokken bij (nieuwe) ontwikkelingen, daarbij kan gedacht worden aan zaken als natuur en recreatie
  • Waterschap, provincie en gemeente, zijn samen verantwoordelijk voor, en werken als 1 overheid samen in zaken die te maken hebben met het buitengebied; denk daarbij aan zaken als wegen, dijken, ruimtelijke plannen, tegengaan sluipverkeer via de kernen, illegale vuilstort en klimaat adaptatie
  • LOB ziet daarbij een belangrijke rol weggelegd voor LTO
  • De agrarische sector wordt ondersteund bij innovatieve en duurzame ontwikkelingen en de gemeente dient hierin een stimulerende en faciliterende positie in te nemen
  • De agrarische sector wordt gestimuleerd om een bijdrage te leveren aan de maatregelen die worden genomen als onderdeel van het klimaat akkoord
  • Er komt ruimte voor proeven met onbemande voertuigen op afgesloten trajecten; LOB wil leren van ervaringen die elders zijn opgedaan
  • Gebruik van de fiets wordt gestimuleerd en voorzieningen zoals fietspaden en bijvoorbeeld de (OV)leenfiets, worden verder geoptimaliseerd om het gebruik van de fiets en OV te stimuleren
  • In een groot gebied met veel water is het van belang dat er aandacht is voor de waterveiligheid; gemeente, waterschap en provincie zorgen voor een goede samenwerking
  • Zonnepanelen worden op brede schaal ingezet; in goed overleg met de agrarische sector worden mogelijkheden voor zonneweiden onderzocht