Het besturen van de gemeente Nissewaard

Het besturen van de gemeente: gemeenteraad, participatie en college

LOB wil bereiken dat:

  • betrokkenheid van de bewoners wordt vergroot, door bijvoorbeeld een regelmatig politiek forum te houden; voorafgaande aan de commissie week, kan er een politieke markt worden georganiseerd waarop de commissies in gesprek gaan met bewoners over thema’s die daarna via de commissie structuur worden voorgelegd aan de gemeenteraad
  • de raad zoekt de onderlinge samenwerking door bij de start van een nieuwe bestuursperiode een raadsagenda samen te stellen, zodat de raad zelf het tempo kan bepalen van ontwikkelingen; het college zal dan worden gevraagd om die agenda uit te voeren en met passende voorstellen te komen
  • er is 1 wethouder verantwoordelijk voor het wijk- en kerngericht werken, LOB wil hiermee de lijnen verkorten tussen bewoners , ondernemers en bestuur