LOB is het tijdens de Algemene Beschouwingen niet eens met wijze waarop de gemeentelijke belastingen worden verhoogd